Over Rebmit

Rebmit is een ICT consultancy bedrijf dat is opgericht is in 2007 en opereert in  verschillende markten.

Zowel bij financiële instellingen, telecommunicatie bedrijven als (semi-) overheden zijn succesvol projecten uitgevoerd. Het betreft projecten waarbij een verbetering of wijziging in de organisatie moet worden gerealiseerd door invoering van nieuwe of aan te passen IT systemen.